Home » Onze content » Vals geld wordt eerder ontdekt wanneer het bankbiljet schoon is

Vals geld wordt eerder ontdekt wanneer het bankbiljet schoon is

Onderzoek van De Nederlandse Bank (DNB) en de Duitse Bundesbank heeft uitgewezen dat kassamedewerkers eerder opmerken dat een bankbiljet vals is wanneer deze schoon is. Veel consumenten zien niet of een bankbiljet is vervalst, het maakt hierbij niet uit of het biljet schoon is of niet.

Het onderzoek van onder andere de DNB is gevoerd onder 261 kassamedewerkers en 250 consumenten. Hierbij herkende ongeveer 88 procent van het winkelpersoneel de valse bankbiljetten. Dit tegenover 79 procent van de consumenten die een vals bankbiljet wisten te herkennen. Hierbij werd opgemerkt dat de kassamedewerkers de valse bankbiljetten eerder wisten te herkennen wanneer deze erg schoon waren. Echter werden er ook veel echte bankbiljetten als vals aangewezen. De onderzoekers concludeerden dan ook dat winkelpersoneel argwanender over de biljetten worden wanneer deze er nog als nieuw uit zien en erg schoon zien.

De DNB heeft dit onderzoek onder andere opgezet omdat verschillende centrale banken wilden weten of het van belang is als bankbiljetten worden schoongemaakt. De DNB controleert dan ook jaarlijks 450 miljoen biljetten op echtheid en vuilheid. Winkelpersoneel heeft dan ook gemiddeld maar vijf seconden nodig om een vals bankbiljet te kunnen herkennen. Consumenten doen hier doorgaans iets langer over en kunnen een vals biljet binnen 6,3 seconden herkennen.

Ook is uit het onderzoek gebleken dat oudere mensen vaak meer moeite hebben met het aanwijzen van vals geld dan jongere mensen. Dit komt voornamelijk doordat de ouderen minder vaak de echtheidskenmerken controleren. Deze kenmerken zijn in de biljetten ingebouwd om te kunnen controleren of ze echt of nep zijn.

Ten slotte concludeert de DNB dat de uitkomsten van dit onderzoek geen reden geven om de biljetten nog scherper te gaan controleren en aan schoonheidscontroles te onderwerpen.

Er wordt in Nederland veel vals geld onderschept door onder andere de DNB. Er was in 2014 maar liefst een stijging te zien van 29 procent meer onderscheppingen van vals geld dan in het jaar 2013. Er zijn in 2014 dan ook maar liefst ruim 48.000 valse biljetten uit de omloop gehaald. In 2013 stond dit aantal biljetten op een kleine 38.000 biljetten. Volgens de DNB is deze stijging niet direct toe te schrijven aan een specifieke ontwikkeling. De DNB stelt dan ook dat het cijfer eerder ook al erg veel schommelde en blijft het aantal onderschepte bankbiljetten in Nederland relatief laag.

Opmerkelijk is dat in het tweede halfjaar van 2014 er meer valse biljetten zijn onderschept, ongeveer 44 procent. In veruit de meeste gevallen, zo’n 86 procent, gaat het bij de vervalste biljetten om briefjes van 20 of 50 euro. Het meeste vervalste euro geld wordt daarnaast binnen Europa onderschept, een ruime 97 procent. Een klein deel van het onderschepte geld is zelfs buiten de EU gevonden en was in de rest van de wereld in omloop.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *