Home » Onze content » Hypotheekadviseur blijft van belang voor consumenten

Hypotheekadviseur blijft van belang voor consumenten

Een zelfstandige hypotheekadviseur blijft voor veel consumenten van groot belang bij het afsluiten van een hypotheek. Zo schakelden zes op de tien consumenten een hypotheekadviseur in wanneer zij in 2015 een hypotheek afsloten.

Dit percentage staat ongeveer gelijk aan het marktaandeel dat de hypotheekadviseurs hadden voordat het provisieverbod in 2013 werd ingevoerd. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM). Daarnaast bleek uit dit onderzoek dat ongeveer een derde van de huizenkopers direct bij de bank een hypotheek afsloten. Ook dit aantal staat ongeveer gelijk aan het marktaandeel van de banken in 2013. Slechts bij minder dan twee procent van de hypotheken werd een hypotheek afgesloten zonder advies.

Sinds 2013 is het provisieverbod ingesteld voor complexe financiƫle producten, de groep waar hypotheken ook onder vallen. Dit houdt in dat de consument direct voor het advies van de adviseur betaalt en er geen provisiebetalingen meer zijn van de aanbieder van de lening aan de hypotheekadviseur. Dit voorkomt belangenverstrengeling voor de hypotheekadviseurs. Eerder was er sprake van enkele belangen die zowel bij de verstrekker van de lening lagen als bij de consument die de hypotheek af wilt sluiten. Veel adviseurs wisten dan ook niet precies voor wie ze nu precies bezig waren. Door het provisieverbod in te stellen is geprobeerd hier een einde aan te maken.

Daarnaast moet het provisieverbod ook inzichtelijk maken voor de consument hoeveel de hypotheekadviseur precies kost. De kosten van de hypotheekadviseur worden tegenwoordig dan ook veel transparanter weergegeven. Echter blijkt uit onderzoek van de AFM dat ongeveer 25 procent van de consumenten nog steeds niet precies weet hoeveel zij voor het advies van de hypotheekadviseur moesten betalen.

De ondervraagden in het onderzoek gaven aan dat zij gemiddeld 1900 euro hebben betaald voor het deskundige advies van de adviseur. Dit blijkt een paar honderd euro meer te zijn dan is gebleken uit vorige onderzoeken van de organisatie. Daarnaast wist ongeveer 40 procent van de ondervraagden precies het exacte bedrag te kunnen noemen dat zij hebben betaald voor het advies van de hypotheekadviseur.

Ook bleek uit het onderzoek dat ongeveer de helft van alle hypotheekafsluiters nu zelf spaargeld in brengen om zo het totale hypotheekbedrag te kunnen verlagen. Vooral starters op de woningmarkt brengen eigen geld in, voor ongeveer 55 procent van alle starters die in het jaar 2015 een hypotheek hebben aangevraagd gold dit. Dit is opmerkelijk, omdat in 2010 nog niet eens 25 procent van de hypotheekafsluiters eigen geld in bracht om het hypotheekbedrag te kunnen verlagen. Tegenwoordig wordt er dus meer waarde gehecht aan een lagere hypotheek, wat tevens lagere maandlasten in houdt. Het is niet bekend of deze trend te maken heeft met het provisieverbod.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *