De tweeling connectie.

De opmerkelijke ervaringen van identieke tweelingen kunnen voor ons allen implicaties hebben; ze suggereren dat ons lot vanaf de dag van onze geboorte bezegeld is.

Het was alsof je een spiegelbeeld zag. Ze waren allebei 1.80 meter lang en hadden hetzelfde gewicht, dezelfde bouw en gelaatstrekken. Dat verwacht je van eeneiige tweelingen. Maar de gelijkenissen gingen bij de 39-jarige Jim Lewis en Jim Springer veel verder.

Behalve dat ze dezelfde voornaam hadden, waren beide "Jim- tweelingen" getrouwd met een vrouw die Linda heette, van wie ze scheidden; de vrouwen met wie ze hertrouwden, heetten beiden Betty. Nader onderzoek onthulde talloze andere opmerkelijke punten van overeenkomst tussen de twee broers.

Eťn mysterie bleef echter onopgelost. De tweeling was meteen na de geboorte van elkaar gescheiden en had daarna totaal verschillende levens geleid- hoe konden ze dan zoveel gemeen hebben?

De gelijkenissen tussen identieke tweelingen die samen opgevoed worden wekken misschien vaak onze verbazing, maar veranderen zelden iets aan onze visie op het leven. Zo abnormaal is het immers niet dat twee individuen die op precies dezelfde tijd geboren en samen opgegroeid zijn en over precies hetzelfde genetische materiaal beschikken, ook karaktereigenschappen delen? Bij eeneiige tweelingen die direct na de geboorte van elkaar gescheiden zijn, ligt dat toch even anders. Het feit dat ze onafhankelijk van en onbekend met elkaar eenzelfde soort leven leiden, tot in kleine details toe, roept intrigerende vragen op.

De antwoorden zouden wel eens revolutionaire implicaties kunnen hebben.

Gevallen van gescheiden opgroeiende tweelingen zijn zeldzaam, vooral omdat adoptie in ons deel van de wereld tegenwoordig veel beter geregeld is. Over de hele wereld zijn slechts 68 van dit soort gevallen bekend.

In Engeland werden in 1979 twee andere eeneiige tweelingen die sinds de geboorte van elkaar gescheiden waren geweest, na 34 jaar herenigd. Bij hun eerste ontmoeting in het bijzijn van de onderzoeker Dr. Tom Bouchard van de Universiteit van Minnesota, droegen Bridget Harrison uit Leicester en Dorothy Lowe nit Burnley in Lancashire allebei zeven ringen, twee armbanden om de ene pols en een horloge en ťťn armband om de andere.

Ze ontdekten al snel dat ze allebei op dezelfde leeftijd opgehouden waren met pianolessen en allebei een kat genaamd Tiger hadden; de ťťn had haar zoon Richard Andrew genoemd, de zoon van de ander heette Andrew Richard.

Het vreemdste was dat Dorothy en Bridget in 1960 beiden een dagboek hadden bijgehouden. Hun dagboeken waren van hetzelfde merk en de dezelfde kleur; ze hadden zelfs dezelfde dagen van het jaar onbeschreven gelaten.

Over de hele wereld bestuderen wetenschappers tegenwoordig eeneiige tweelingen, niet alleen om te leren begrijpen waarom hun uiterlijk en gedrag zo op elkaar lijken, maar ook om licht te werpen op de krachten die vorm geven aan de menselijke natuur.

Angst voor tweelingen.

In alle tijden en culturen zijn mensen bang geweest van tweelingen omdat ze "anders" zijn. Sommige Indiaanse stammen in Amerika doodden tweelingen bij de geboorte, evenals de Inuit in Groenland en de inboorlingen van Japan en AustraliŽ. Soms werd de moeder eveneens gedood, of moest op zijn minst een zuiverend ritueel ondergaan. Men geloofde namelijk dat ze met twee verschillende mannen moest hebben geslapen om twee kinderen te kunnen baren.

Sinds die tijd is de houding ten opzichte van tweelingen en hun ouders aanzienlijk veranderd, maar onze kennis over hun speciale krachten is nog incompleet.

Het belangrijkste onderzoek op dit gebied wordt gedaan door Dr. Tom Bouchard. Sinds 1979 heeft Bouchard honderden eeneiige tweelingen geÔnterviewd en onderzocht in een van de grootste onderzoeksprogramma's.

Bouchards proeven omvatten een psychologische evaluatie en medische onderzoeken. Bloedmonsters worden vergeleken, vingerafdrukken genomen, allergieŽn onderzocht en intieme sexuele geschiedenissen naast elkaar gezet. Na 50 uur weet Bouchards team bijna alles wat er te weten is over de tweelingen, van hun smaak op het gebied van voedsel, literatuur en muziek tot de manier waarop ze lopen, praten en slapen.

Bouchards werk zou erop kunnen wijzen dat iemands karakter meer door genetische dan door sociale factoren wordt bepaald, maar er schijnt nog een andere factor een rol te spelen.

Splitsing in het embryo.

Het werk van professor Richard Rose heeft aangetoond dat de mate waarin identieke tweelingen identiek zijn, gerelateerd is aan het moment waarop het embryo in de baarmoeder zich in tweeŽn splitst. Rose ontdekte dat hoe eerder dit gebeurt, des te minder de eeneiige tweeling in de toekomst qua karakter op elkaar zal lijken. Deze conclusie suggereert dat de omgeving een rol speelt in het vormen van het karakter en in het bepalen van ons lot. Ondanks de grote hoeveelheid informatie die deze studie en andere hebben opgeleverd, weten we toch nog lang niet alles van eeneiige tweelingen. Bijvoorbeeld: hoe komt het dat gescheiden van elkaar levende identieke tweelingen hetzelfde overkomt op hetzelfde moment?

In juli 1975 voelde Nita Hurst plotseling vreselijke pijn in haar linkerbeen en kreeg overal op haar lichaam blauwe plekken en kneuzingen. Later ontdekte zij dat haar tweelingzuster, Nettie Porter, 650 kilometer verder in CaliforniŽ precies op datzelfde moment bij een auto-ongeluk betrokken raakte.

Martha Burke nit CaliforniŽ kreeg op een dag in 1977 ineens het gevoel dat ze "in tweeŽn werd gehakt". Uren later hoorde ze dat haar tweelingzuster hij een vliegtuigongeluk omgekomen was.

Nog verschrikkelijker is het geval van de vier maanden oude, eeneiige tweeling Samantha en Gabrielle Connolly. Op 8 oktober ontdekte hun moeder Linda dat beide baby's de wiegedood waren gestorven, ondanks het feit dat ze in verschillende bedjes en op verschillende verdiepingen van het huis sliepen.

Voor sommige mensen vormen deze "paranormale" connecties tussen tweelingen een bewijs voor hun stelling dat iedereen de mogelijkheid heeft om buitenzintuiglijke waarneming (ESP) te ontwikkelen en gebruiken.

Andere onderzoeken leveren daarentegen minder overtuigende resultaten. Begin jaren negentig deed de Universiteit van Bristol in Engeland een studie van een jaar op het gebied van tweelingen en ESP, waaruit als enige conclusie tevoorschijn kwam dat tweelingen een opmerkelijke gave bezitten om aan hetzelfde te denken.

In de sterren geschreven.

Sommige wetenschappers zijn ervan overtuigd dat ons lot bepaald wordt door de stand van de sterren op onze geboortedag. Zoals Dr. Suzel Fuzeau-Braesch, directeur van het Franse Nationale Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek in Orsay bij Parijs, die de geboortehoroscopen van identieke tweelingen bestudeerde. Deze horoscopen vertonen uiteraard veel overeenkomsten.

Ze stuurde twee korte karakter-beschrijvingen, waarin rekening was gehouden met de kleine astrologische verschillen tussen de tweelingen naar 218 ouders. Hen werd gevraagd welke beschrijving het best bij welk kind paste. Ondanks de gelijksoortigheid van de horoscopen konden veel ouders de kleine verschillen bij het juiste kind plaatsen.

Over het algemeen staan wetenschappers nog steeds perplex over de biologische gelijkenissen tussen tweelingen. Zo is het bekend dat tweelingen meer kans hebben op een symmetrisch gebit en vaker linkshandig zijn dan "gewone" kinderen. Maar men weet absoluut niet waarom dat zo is.

Aan de andere kant komen wetenschappers door de technologische vooruitgang elke dag dichter bij het doorgronden van deze materie. Doordat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van ultrasone golven bij het controleren van het embryo, weet men nu dat splitsing van het embryo veel vaker voorkomt dan gedacht. Tenminste ťťn op de acht natuurlijke zwangerschappen begint als tweelingen, ook al blijft slechts ťťntiende hiervan tot de geboorte leven.

Omdat er overtuigend bewijs bestaat van het enorme schuldgevoel dat bezit neemt van ťťn van de tweeling als de ander sterft, krijgen we een heel ander idee over het gevoel van incompleet zijn dat sommige mensen hun hele leven kennen, alsof een deel van hen er niet is. Professor Charles E. Boklage, een ontwikkelingsbioloog aan de East Carolina University School of Medicine in de V.S. schat dat van alle mensen 10 tot 15% waarschijnlijk een tweelingzuster of -broer heeft gehad die in de baarmoeder gestorven is.

In een klein aantal gevallen worden eeneiige tweelingen niet helemaal van elkaar gescheiden in de baarmoeder. De beroemdste aan elkaar verbonden of "Siamese" tweelingen waren Chang en Eng Bunker, die in 1811 in Thailand, het voormalige Siam geboren werden. Ze waren met de borstkas aan elkaar verbonden door een dikke laag weefsel en trokken decennia lang met het circus van Barnum en Bailey door Amerika.

Tegenwoordig kunnen Siamese tweelingen zoals Chang en Eng door een operatie van elkaar gescheiden worden.

Levensklok.

De "levensklok"-theorie van professor Luigi Gedda is een van de weinige wetenschappelijke pogingen om het tweelingen-fenomeen te verklaren. Gedda bestudeerde meer dan 15.000 stellen tweelingen. Hij concludeerde dat wij allen van binnen een genetische blauwdruk voor ons leven met ons meedragen- de zogenaamde levensklok. Gedda ontdekte dat dit voor tweelingen nog sterker geldt.

Blauwdruk van het leven.

Ondanks de vooruitgang op het gebied van de genetica blijven Gedda's theorieŽn uiterst controversieel. De genen-theorie zou kunnen verklaren waarom de Jim- tweelingen beiden hartaanvallen kregen en last hadden van aambeien. Maar hoe komt het dat hun vrouwen dezelfde naam hebben of dat ze hetzelfde strand in Florida uitkozen om vakantie te vieren?

Bestaat er misschien een kracht in ons binnenste die alles van te voren bepaalt? Hoe dan ook, tweelingen blijven een raadselachtige kwestie. Wetenschappers blijven verklaringen zoeken.

Parallelle levens.

In de weken na hun hereniging in 1979 (in Dayton, Ohio) ontdekte de "Jim-tweeling" talloze punten van overeenkomst. Jim Lewis (links) noemde zijn eerste zoon James Allan, Jim Springer (rechts) zijn eerste James Allan. Beiden:

- hadden als parttime deputy sheriff en bij McDonalds gewerkt

- hadden bij een benzinestation gewerkt

- waren kettingrokers van hetzelfde sigarettenmerk en dronken hetzelfde bier

- brachten hun vakanties in Petersburgh Beach in Florida door

- hielden van stock-car races en hadden een hekel aan basketball

- hadden ooit een hond genaamd Toy

- hadden twee hartaanvallen gehad

- hadden last van aambeien

- hadden als pubers last van migraine, die op hetzelfde moment in hun leven ophield

- leden aan slapeloosheid